Troels Trier - nyere malerier Troels Trier - nyere malerier er tegneseriemalerier

Nyere malerier/
tegneseriebilleder

"Jeg har forsøgt at overføre tegneseriens fortælleteknik til lærredet. Som i serierne prøver jeg at gøre mine figurer klart aflæselige ved at skildre dem groteske og overdrevne, og ved at benytte mig af enkle konturer og klart opdelte farveflader.
Desuden har jeg kopieret tegneseriens mest geniale fortælletekniske trick: Billedfladens opdeling i felter. Et opslag i et seriehæfte med dets kaos af tekst og talebobler, totalbilleder, nærbilleder og skiftende synsvinkler, repræsenterer for os, som er opvokset i massemediernes tidsalder, en helt uimodståelig ramme for fantastiske fortællinger og en opfindelse på højde med det elektriske lys!

Troels Trier - nyere malerier Troels Trier - nyere malerier er tegneseriemalerier

Hvad fortællingerne angår, har jeg imidlertid valgt at benytte mig af den gode, gamle surrealisters metode: Jeg lader intuition og underbevidsthed - the stream of consciousness - styre slagets gang i håb om, at mine billeder på den måde vil kunne overskride de snævre grænser, som den logiske tænkning sætter.

De skal derfor ikke opfattes som strengt logiske fortællinger fra min side, men snarere som en slags storyboards, efter hvilke det er op til den enkelte at lave sine egne film"

Troels Trier

Malerierne er eksempler og ikke til salg.