Troels Trier - mindre malerier Troels Trier - mindre malerier, som er forlæg til større malerier

Mindre malerier

Mindre malerier er som regel idéoplæg og skitser til større malerier, så motivet kan tit genfindes i dem. De mindre malerier er holdt i et rimeligt prisleje ligesom mixed media. Malerierne her er eksempler og ikke til salg.

  "Der har i de senere år været en historisk høj interesse for billedkunst. Folk går på kunstmesser og besøger gallerier som aldrig før, og mennesker, som tidligere ville have købt plakater og reproduktioner, vil nu have originalkunst. Man har givet friværdierne æren for dette boom, men når mange vælger at bruge pengene netop på kunst, tror jeg i høj grad, at det hænger sammen med folks trang til at træffe individuelle valg i en tid, der er præget af massekultur på alle livets områder. Et stykke originalkunst er noget, som man har for sig selv.
Men én effekt har de høje friværdier da haft: Priserne på kunst er steget til et niveau, hvor almindelige mennesker har svært ved at være med længere.
Hvor det for få år siden var klasse- og kulturskel, der afgjorde, hvem der havde originalkunst på væggene, er det nu pengepungen, som sætter grænserne".
Troels Trier